Aktualności: zmiany, nowości w programach

Drukowanie NIP-u nabywcy na paragonie /styczeń 2020

 

Możliwość drukowania NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym oraz ostrzeżenie przed wystawianiem faktury do paragonu bez NIP-u dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W oknie nagłówka paragonu dodano nowe pole NIP. W polu tym należy wpisywać NIP nabywcy jeśli nabywcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i w przyszłości może prosić o wystawienie faktury do tego paragonu.

Przy wystawianiu fa/ra do paragonu (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) program sprawdza, czy paragon zawiera NIP. Jeśli nie, daje ostrzeżenie “Paragon nie zawiera NIP-u nabywcy”. Zgodnie z przepisami jeśli paragon nie zawiera NIP-u nabywcy nie powinno się wystawiać faktury do tego paragonu gdy nabywca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

Nowa wersja programu Spdf-300 nie jest udostępniona na stronie internetowej – prosimy o kontakt..

Informacje w River: Maria Piwowońska info@aktyn.pl tel. 12 638 66 55

Aktyn Płace-Kadry aktualizacja 2020 rok / styczeń 2020

Aktyn Płace-Kadry aktualizacja 2020 rok

Aktualizacja programu płacowo-kadrowego o nowe deklaracje rozliczeniowe za 2019 rok. Dostępne nowe wskaźniki, stałe i kalendarz na 2020 rok, które program pobiera z bazy internetowej.

Informacje w River:
Wojciech Działach
info@aktyn.pl
tel. 12 638 66 55

Jednolity Plik Kontrolny / listopad 2019

 

Od listopada nowa struktura JPK_FA(3)  / program JPK 8.0 02

Nowa wersja komunikatu jednolity plik dla faktur JPK_FA(3) obowiązująca od 1 listopada 2019 r. Struktura JPK_FA(3) zawiera przede wszystkim zmiany dotyczące raportowania faktur typu mechanizm podzielonej płatności, faktur zaliczkowych i końcowych oraz faktur wystawianych w walutach obcych.

 

JPK_FA z fakturami Podzielona Płatność / program JPK 8.0

Nowa wersja modułu dodatkowego JPK została zmodyfikowana by poprawnie raportować nowe dokumenty faktury typu mechanizm podzielonej płatności. Zmiana dotyczy systemu Aktyn Sprzedaż od wersji 8.0.

 

Od 1 września 2019 r. tworzenie JPK dla faktur VAT RR / program JPK 7.9 03

Od 1 września 2019 r. obowiązuje nowa struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT RR. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, faktura VAT RR to faktura, która dokumentuje nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika podatku VAT od dostawcy będącego rolnikiem ryczałtowym. Odnosi się to do rolników zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
Program dodatkowy JPK od wersji 7.9 03 jest przystosowany do tworzenia komunikatów JPK_FA_RR na podstawie danych o fakturach RR i ich korektach zarejestrowanych w Aktynie. Faktury RR wystawia się w Aktynie jako specjalny rodzaj dokumentu PZ. Natomiast korekta typu zwrot do takiej faktury RR jest wystawiana jako korekta typu zwrot do takiego PZ.

 

Od 1 lipca 2019 r. nowe JPK_FA (jednolity plik dla faktur)

Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje nowa struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT – JPK_FA(2). Program dodatkowy JPK w wersji 7.9 02 jest dostępny od 23/04/2019.

 

Od 1 stycznia 2018 r. JPK dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorców, którzy są podatnikiem VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat faktur, ksiąg rachunkowych i podatkowych, wyciągów bankowych, obrotów magazynowych.

 

Zmiana struktury JPK_VAT od stycznia 2018 r. – JPK_VAT(3)

Od stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać nowa struktura plików JPK z ewidencją VAT: JPK-VAT(3). Będzie dotyczyła rozliczeń za miesiące od stycznia 2018 r. Za grudzień 2017 r. obowiązuje przesyłanie JPK w poprzedniej strukturze JPK_VAT(2).
Dostępne do pobrania są instalacje programów w wersjach umożliwiających przygotowanie i wysyłanie plików zgodnie z nową strukturą JPK_VAT(3):

 • Aktyn KPR 5.2
 • Aktyn FK – moduł dodatkowy do JPK_VAT(3) 2018
 • Aktyn Sprzedaż 7.7 oraz JPK 7.7- 2018

 

Wysyłanie JPK – brak wsparcia dla systemów XP, Vista – lipiec 2017

W związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Finansów zmianą protokołu komunikacyjnego użytkownicy starszych systemów operacyjnych Windows XP oraz Vista utracą możliwość przesyłania dokumentów JPK. Nowy protokół TLS 1.2 nie jest obsługiwany przez starsze systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008. Do wysyłania plików JPK przeznaczone powinny być komputery z Windows w wersjach 7, 8, 10.

 

Zmiany w JPK w programie Aktyn Sprzedaż – czerwiec 2017

W związku z aktualizacją programu Ministerstwa Finansów Klient JPK wykonano modyfikacje w systemie Aktyn Sprzedaż. Nowa wersja Klient JPK zawiera mechanizm sprawdzania merytorycznego numerów NIP. Teraz, np. NIP-y z kreskami uznawane są za nieprawidłowe i zgłaszane jako błędy lub ostrzeżenia. Podobnie NIP-y zagraniczne uznawane są za nieprawidłowe. W związku z tym w programie JPK systemu Aktyn Sprzedaż wykonano następujące modyfikacje by ograniczyć ilość błędów merytorycznego sprawdzania numerów NIP w Kliencie JPK: program usuwa znaki “-“ z numerów NIP a przy raportowaniu faktur “unijnych” uzupełnia NIP kontrahenta zagranicznego o prefiks określający kraj.

 

Jednolity Plik Kontrolny w programach Aktyn

Program Aktyn FK jest wyposażony w możliwość generowania zbiorów danych w strukturze JPK: KR – księgi rachunkowe, VAT – ewidencje VAT, WB – wyciągi bankowe.
Program Aktyn KPR posiada możliwość przygotowania plików JPK dla VAT – ewidencje VAT, KPR – podatkowa księga przychodów i rozchodów, EWP – ewidencja przychodów – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Program Aktyn Sprzedaż (Quatro, Omega, Polo) od wersji 7.6 został wyposażony w moduł przeznaczony do tworzenia jednolitych plików kontrolnych JPK. Moduł JPK tworzy trzy rodzaje jednolitych plików kontrolnych na podstawie danych gromadzonych w programie Aktyn: JPK_MAG – dokumenty magazynowe, JPK_VAT – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, JPK_FA – faktury VAT.
Do podpisywania i wysyłania plików JPK służy bezpłatna aplikacja Klient JPK dostępna na stronach Ministerstwa Finansów.

 

Informacje w River:
Maria Piwowońska
maria.piwowonska@river.com.pl
Karol Janeczko
karol.janeczko@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Aktyn 8.0 - faktury typu Mechanizm podzielonej płatności / wrzesień 2019

Faktury typu Mechanizm podzielonej płatności – Aktyn 8.0 wrzesień 2019

W systemie Aktyn dokonano szeregu zmian dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, obowiązującej od 1 listopada 2019 r. Mechanizm ten dotyczy tylko transakcji B2B, jest obowiązkowy dla transakcji od 15 tys. zł netto dotyczących towarów wrażliwych itd.

Zmieniono moduły sprzedaży tak by pozwalały na wystawianie nowego rodzaju faktur – faktur mechanizm podzielonej płatności oznaczanych dalej PP (jak podzielona płatność). Na wydrukach faktur PP oraz korekt faktur PP w nagłówku pod nazwą dokumentu i jego numerem dodano napis MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.
Wykonano modyfikacje by przy rejestracji dokumentów zakupowych dało się zaznaczyć i zapamiętać, że dokument jest typu PP (mechanizm podzielonej płatności).
Zmodyfikowano raporty tak by dało się przy raportowaniu określić, czy faktury i korekty PP mają być w raporcie uwzględniane, czy nie. Zmieniono następujące raporty z dokumentów sprzedaży:
– Transakcje/Dokumenty/Wg dokumentów
– Transakcje/Dokumenty/Wg kontrahentów
– Transakcje/Towary/Wg towarów
– Transakcje/Towary/Wg dokumentów
– Transakcje/Towary/Wg kontrahentów
– Transakcje/Płatności/Wg dokumentów
– Transakcje/Płatności/Wg kontrahentów
– Transakcje/Odchylenia
– VAT/Rozliczenia
– VAT/Ewidencje/Sprzedaży
Program do eksportu danych do Aktyn FK (Ak2fk) obsługuje nową opcję konfiguracyjną SPP, za pomocą której można ustawić specyfikację jaka ma być narzucana fakturom i korektom PP (sprzedażowym i zakupowym) zapisywanym do pliku eksportowego tworzonego przez program.

Informacje w River: Maria Piwowońska info@aktyn.pl tel. 12 638 66 55

Aktyn Płace-Kadry Pracownicze Plany Kapitałowe / sierpień 2019

Aktyn Płace-Kadry Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Dla każdego z obsługiwanych podmiotów można włączyć obsługę programu PPK. Konfigurowane są składki pracodawcy: podstawowa i dobrowolna.
Każdy z pracowników może być włączony do PPK. Ustalane są wtedy jego składki: podstawowa i dobrowolna. Dla pracowników włączonych do PPK program oblicza składki dla wypłat, dla których obliczane są składki na ubezpieczenie społeczne.
Użytkownik dysponuje miesięcznym zestawieniem składek na PPK. Wynik zestawienia może być zapisywany w formie umożliwiającej przekazanie go instytucji rozliczającej składki.

Informacje w River:
Wojciech Działach
info@aktyn.pl
tel. 12 638 66 55

Aktyn Sprzedaż - pobieranie danych kontrahentów z baz KRS, CEIDG / luty 2019

Dodawanie nowych kontrahentów z baz KRS, CEIDG

Na podstawie nr NIP program pozwala wyszukać dane podmiotu gospodarczego w internetowych bazach KRS lub CEIDG a następnie pobrać je do bazy kontrahentów programu Aktyn. Takie działanie można wykonać w module sprzedaży, module przyjęcia towaru, module operacji kasowych czy module zamówień.
Nowe mechanizmy umożliwiające szybkie wprowadzenie danych nowego kontrahenta pozwalają skrócić czas operacji na dokumentach co w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza pracę.

Informacje w River:
Maria Piwowońska
info@aktyn.pl
tel. 12 638 66 55

Aktyn KPR - zmiany w rozliczaniu kosztów eksploatacji pojazdów / styczeń 2019

Nowe metody rozliczania kosztów eksploatacji pojazdów obowiązujące od stycznia 2019 r.

Program Aktyn KPR został rozbudowany o możliwość obsługi nowych metod rozliczania kosztów eksploatacji pojazdów zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. aut prywatnych wykorzystywanych do działalności przedsiębiorcy. W takim przypadku został zniesiony obowiązek prowadzenia tzw. „kilometrówki”. Przedsiębiorca będzie miał możliwość rozliczenia 20% wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania takiego pojazdu. W programie Aktyn KPR dostępne są ustawienia pozwalające na rozliczanie kosztów kilkoma metodami m.in.:

 • środek trwały, samochód wykorzystywany tylko do celów służbowych
 • środek trwały, samochód wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych
 • samochód nie jest środkiem trwałym, pojazd wykorzystywany tylko do celów służbowych
 • samochód nie jest środkiem trwałym, pojazd wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych
 • samochód prywatny właściciela wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych

Wybór metody rozliczania kosztów wykonuje się wygodnie przy użyciu tzw. check-box’ów. tj. Środek trwały, Tylko do celów służbowych, Samochód prywatny prowadzącego działalność. Zmiany dostępne są od wersji oznaczonej Aktyn KPR 5.4.

Informacje w River:
Maria Piwowońska, Grzegorz Jasiński
info@aktyn.pl
tel. 12 638 66 55

Aktyn Sprzedaż 7.9 - faktury z wyrobami węglowymi zwolnionymi z akcyzy / styczeń 2019

Aktyn Sprzedaż 7.9 – zmiany w zakresie wystawiania faktur z wyrobami węglowymi zwolnionym z akcyzy, dotyczące nowych przepisów obowiązujących od stycznia 2019 r.

O początku 2019 r. nie wystawia się już dokumentów dostawy przy sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy. Teraz normalna faktura zastępuje dokument dostawy, ale musi spełniać wymogi określone przez nowe przepisy.

Aktyn Sprzedaż od wersji 7.9 umożliwia wystawianie takich faktur i obsługę odpowiednich mechanizmów, m. in.:

 • określenie czy dokument jest akcyzowy albo do wskazania powodu (1 z 15) zwolnienia od akcyzy
 • oświadczenie osoby prawnej o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych do zużycia na cele opałowe uprawniające do zwolnienia z akcyzy
 • oświadczenie osoby fizycznej o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych do zużycia na cele opałowe uprawniające do zwolnienia z akcyzy
 • drukowanie na dokumentach RF dodatkowo nazwy i numeru dokumentu tożsamości nabywcy
 • stawka akcyzy z dokładnością do 5 miejsc po przecinku
 • eksport faktur węglowych zwolnionych z akcyzy do pliku csv.

Informacje w River:
Maria Piwowońska
info@aktyn.pl
tel. 12 638 66 55

Fiskas współpracuje z kasą Novitus Next / lipiec 2018

Nowa wersja programu Fiskas współpracuje z kasą fiskalną Next firmy Novitus.

Program Fiskas, obsługujący kasy Novitus Tango, Fiesta, System, został dostosowany do współpracy z kasą Next. Najnowsza wersja Fiskas obsługująca kasy Novitus ma oznaczenie 3.7 02.

Kasa Novitus Next:

 • Ekran dotykowy oraz tradycyjna klawiatura fizyczna
 • Japoński mechanizm drukujący z obcinaczem papieru zapewniający super szybki wydruk, wygodę obsługi i trwałość
 • Szeroki wybór złącz komunikacyjnych
 • Kolor obudowy wersja biała lub czarna

Novitus: kasa fiskalna Next – dlaczego?

Informacje w River:
Maria Piwowońska
maria.piwowonska@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Aktyn Sprzedaż 7.7 / grudzień 2017 r.

Aktyn Sprzedaż 7.7

W nowej wersji systemu sprzedaży Aktyn 7.7 m.in.:

 • program JPK 7.7 z JPK_VAT(3) wg struktury obowiązującej w 2018 r – będzie miał zastosowanie dopiero przy wysyłce plików za styczeń 2018 r. Do rozliczenia grudnia 2017 r. obowiązują struktury wcześniejszej wersji pliku JPK_VAT(2).
 • nowy moduł eksportu danych do programu Ramzes (Ak2Ram)
 • moduł do integracji z platformą Asseco Business Solution (Eksport2JTI)
 • nowy raport różnic / Inwentaryzacja
 • liczne udogodnienia w modułach Sprzedaż, Dostawa, Dodatki, Różne np. nowa funkcja porównywania cen zakupu z cennikowymi, wszystkie rankingi sprzedaży dostępne wg wagi, nowe parametry towaru cena minimalna, rabat dokumentowy
 • uaktualnione moduły do drukarek fiskalnych Posnet i Elzab

Więcej informacji:
info@aktyn.pl
tel. 12 638 66 55

Eksport danych do programów księgowych (Optima, Rewizor, inne)

Informacja o dodatkowych (odpłatnych) modułach: eksport danych sprzedaży i zakupów z programu Aktyn Sprzedaż do programów księgowych.

Informujemy, że oprócz modułu eksportu danych do systemu Aktyn FK w naszej ofercie znajdą Państwo moduły eksportu danych do:

 • programu finansowo-księgowego Księga Handlowa CDN, Comarch ERP Optima
 • programu finansowo-księgowego Rewizor Insert
 • programu księgi przychodów i rozchodów Ramzes.

Oferujemy również możliwość wykonania mechanizmu eksportu danych z programu Aktyn Sprzedaż do innych programów księgowych. Warunkiem wykonania takiego zlecenia jest dostarczenie struktury danych pliku wymiany.

Więcej informacji:
info@aktyn.pl
tel. 12 638 66 55

Harmonogramowanie czasu pracy w Aktyn Płace-Kadry

Harmonogramowanie czasu pracy w Aktyn Płace-Kadry Pro.

Zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy dotyczące możliwości elastycznego czasu pracy i wydłużonych okresów rozliczeniowych oznaczają dla wielu z Państwa dodatkowe trudności w zakresie ewidencji czasu pracy. Program Aktyn Płace-Kadry Pro zawiera moduł harmonogramowania, który wspomaga użytkowników w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Moduł ten jest nieustannie rozwijany na bazie doświadczeń użytkowników.

Funkcjonalność harmonogramowania czasu pracy jest dostępna w programie Aktyn Płace-Kadry wersja Pro.
Użytkownikom wersji Standard zapewniamy możliwość rozbudowy licencji. Upgrade do wersji Pro pozwala skorzystać z rozszerzonej funkcjonalności w zakresie harmonogramowania czasu pracy, prowadzenia dodatkowych ewidencji kadrowych, zestawień danych Ad-hoc, sprawozdań do GUS.

Informacje:
Grzegorz Jasiński
grzegorz.jasinski@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Formularz kontaktowy

14 + 15 =

RIVER Jacek Bator Sp. J.

Dział Oprogramowania

30-148 Kraków, ul. Lindego 2

PN-PT 8:00 - 16:00

T: 12 638 66 55

E: programy@river.com.pl

E: info@aktyn.pl