Aktualności

Jednolity Plik Kontrolny - zmiany w związku z aktualizacją Klienta JPK / czerwiec 2017

Zmiany w mechanizmach JPK Aktyn Sprzedaż 2017-06-21.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację programu do wysyłania JPK: Klient JPK. Nowa wersja Klient JPK zawiera mechanizm sprawdzania merytorycznego numerów NIP. Teraz, np. NIP-y z kreskami uznawane są za nieprawidłowe i zgłaszane jako błędy lub ostrzeżenia. Podobnie NIP-y zagraniczne uznawane są za nieprawidłowe. Na szczęście nie blokuje to możliwości wysyłki JPK. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów >

W związku z tym w programie JPK systemu Aktyn Sprzedaż wykonano następujące modyfikacje by ograniczyć ilość błędów merytorycznego sprawdzania numerów NIP w Kliencie JPK:
– Program usuwa znaki “-“ z numerów NIP
– Przy raportowaniu faktur “unijnych” program uzupełnia NIP kontrahenta zagranicznego o prefiks określający kraj.

Informacje:
Maria Piwowońska
maria.piwowonska@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Program dodatkowy e-Dek - aktualizacja / czerwiec 2017

Aktualizacja w związku ze zmianą protokołu komunikacyjnego Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2017 r. Koniec wsparcia dla Windows XP i Vista.

Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 1 lipca 2017 na bramce produkcyjnej e-Deklaracje zostanie wdrożona wyższa wersja protokołu komunikacyjnego TLS 1.2. Na stronach MF jest dostępny stosowny komunikat: Wprowadzenie protokołu TLS 1.2 Aby dostosować program eDek – Elektroniczne Deklaracje do tych wymagań w najbliższych dniach udostępniona zostanie aktualizacja z obsługą tego protokołu. Wiąże się to jednak ze zmianą wymagań systemowych. Otóż kolejna wersja programu do pracy będzie wymagała systemu co najmniej Windows 7 (SP1) oraz .NET Framework 4.6. Tym samym kończy się wsparcie dla systemów Windows XP oraz Vista (na tych systemach aktualizacji nie da się zainstalować).

Program e-Dek – informacje ogólne.

Program eDek służy do sporządzania deklaracji podatkowych i ułatwia zarządzanie nimi. Został zaprojektowany z myślą o tych z Państwa, którzy mają do czynienia ze sporządzaniem dużej liczby deklaracji:

  • biura i kancelarie podatkowe,
  • Doradcy Podatkowi,
  • osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem księgowości.

Nowoczesna i przejrzysta struktura programu gwarantuje szybkie i wygodne wypełnianie nawet najbardziej złożonych formularzy. Deklaracje są wypełniane w ergonomicznie zaprojektowanych okienkach, wyposażonych w funkcję automatycznego przeliczania, a do poszczególnych pól dostępna jest pomoc kontekstowa. Raz wypełnione formularze można wielokrotnie poprawiać lub na ich podstawie tworzyć kopie lub korekty. Drukowanie jest możliwe zarówno na czystych kartkach papieru, jak i na gotowych formularzach z nadrukiem. Program umożliwia składanie bezpiecznych podpisów cyfrowych i przekazywanie ponad 140 aktualnych typów deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje oraz pobieranie potwierdzeń. Program umożliwia importowanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych. Importowane deklaracje poddawane są weryfikacji i można od razu przekazać je do wysyłki. Deklaracje są przypisywane zarejestrowanym w programie podmiotom lub, jeśli dany podmiot nie w programie istnieje, zostanie automatycznie zarejestrowany. Program eDek firmy WordSoft.

Informacje w River:
Wojciech Działach
wojciech.dzialach@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Jednolity Plik Kontrolny w programach Aktyn / styczeń 2017

1. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – informacje ogólne.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczna postać ksiąg podatkowych i zbiorów danych, które w ujednolicony sposób będą przekazywane organom podatkowym. Zbiory danych objęte obowiązkiem wysyłania w strukturze JPK to: faktury VAT, dokumenty magazynowe, wyciągi bankowe, księgi rachunkowe, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Ewidencje VAT firmy będą musiały obowiązkowo przesyłać jako pliki JPK co miesiąc. Pozostałe zbiory danych na wezwanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej. Terminy obowiązkowego comiesięcznego przekazywania ewidencji sprzedaży i zakupów VAT w formie JPK za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  • duzi przedsiębiorcy od 1 lipca 2016 r.
  • mali i średni przedsiębiorcy (MSP) od 1 stycznia 2017 r.
  • mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Obowiązek przekazywania pozostałych zbiorów danych w postaci JPK na wezwanie:

  • duzi przedsiębiorcy od 1 lipca 2016 r.
  • pozostali od 1 lipca 2018 r.

 

2. Jednolity Plik Kontrolny w programach Aktyn.

Program Aktyn FK jest wyposażony w możliwość generowania zbiorów danych w strukturze JPK: KR – księgi rachunkowe, VAT – ewidencje VAT, WB – wyciągi bankowe. Program Aktyn KPR posiada możliwość przygotowania plików JPK dla VAT – ewidencje VAT, KPR – podatkowa księga przychodów i rozchodów, EWP – ewidencja przychodów – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Program Aktyn Sprzedaż (Quatro, Omega, Polo) od wersji 7.6 został wyposażony w moduł przeznaczony do tworzenia jednolitych plików kontrolnych JPK. Moduł JPK tworzy trzy rodzaje jednolitych plików kontrolnych na podstawie danych gromadzonych w programie Aktyn: JPK_MAG – dokumenty magazynowe, JPK_VAT – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, JPK_FA – faktury VAT. Na stronach Ministerstwa Finansów udostępniona jest bezpłatna aplikacja kliencka służąca do podpisywania i wysyłania plików JPK.

Informacje:
Karol Janeczko
karol.janeczko@river.com.pl
Maria Piwowońska
maria.piwowonska@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Harmonogramowanie czasu pracy w Aktyn Płace-Kadry

Harmonogramowanie czasu pracy w Aktyn Płace-Kadry Pro.

Zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy dotyczące możliwości elastycznego czasu pracy i wydłużonych okresów rozliczeniowych oznaczają dla wielu z Państwa dodatkowe trudności w zakresie ewidencji czasu pracy. Program Aktyn Płace-Kadry Pro zawiera moduł harmonogramowania, który wspomaga użytkowników w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Moduł ten jest nieustannie rozwijany na bazie doświadczeń użytkowników.

Funkcjonalność harmonogramowania czasu pracy jest dostępna w programie Aktyn Płace-Kadry wersja Pro.
Użytkownikom wersji Standard zapewniamy możliwość rozbudowy licencji. Upgrade do wersji Pro pozwala skorzystać z rozszerzonej funkcjonalności w zakresie harmonogramowania czasu pracy, prowadzenia dodatkowych ewidencji kadrowych, zestawień danych Ad-hoc, sprawozdań do GUS.

Informacje:
Grzegorz Jasiński
grzegorz.jasinski@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Formularz kontaktowy

9 + 12 =

RIVER Jacek Bator Sp. J.

Dział Oprogramowania

30-148 Kraków, ul. Lindego 2

PN-PT 8:00 - 16:00

T: 12 638 66 55

E: programy@river.com.pl

E: info@aktyn.pl

© 2017 RIVER Jacek Bator Sp. J.    Polityka bezpieczeństwa