Aktualności: zmiany, nowości w programach

Fiskas współpracuje z kasą Novitus Next / lipiec 2018

Nowa wersja programu Fiskas współpracuje z kasą fiskalną Next firmy Novitus.

Program Fiskas, obsługujący kasy Novitus Tango, Fiesta, System, został dostosowany do współpracy z kasą Next. Najnowsza wersja Fiskas obsługująca kasy Novitus ma oznaczenie 3.7 02.

Kasa Novitus Next:

 • Ekran dotykowy oraz tradycyjna klawiatura fizyczna
 • Japoński mechanizm drukujący z obcinaczem papieru zapewniający super szybki wydruk, wygodę obsługi i trwałość
 • Szeroki wybór złącz komunikacyjnych
 • Kolor obudowy wersja biała lub czarna

Novitus: kasa fiskalna Next – dlaczego?

Informacje w River:
Maria Piwowońska
maria.piwowonska@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Aktyn Sprzedaż 7.7 / grudzień 2017 r.

Aktyn Sprzedaż 7.7

W nowej wersji systemu sprzedaży Aktyn 7.7 m.in.:

 • program JPK 7.7 z JPK_VAT(3) wg struktury obowiązującej w 2018 r – będzie miał zastosowanie dopiero przy wysyłce plików za styczeń 2018 r. Do rozliczenia grudnia 2017 r. obowiązują struktury wcześniejszej wersji pliku JPK_VAT(2).
 • nowy moduł eksportu danych do programu Ramzes (Ak2Ram)
 • moduł do integracji z platformą Asseco Business Solution (Eksport2JTI)
 • nowy raport różnic / Inwentaryzacja
 • liczne udogodnienia w modułach Sprzedaż, Dostawa, Dodatki, Różne np. nowa funkcja porównywania cen zakupu z cennikowymi, wszystkie rankingi sprzedaży dostępne wg wagi, nowe parametry towaru cena minimalna, rabat dokumentowy
 • uaktualnione moduły do drukarek fiskalnych Posnet i Elzab

Więcej informacji:
info@aktyn.pl
tel. 12 638 66 55

Jednolity Plik Kontrolny / grudzień 2017

Od 1 stycznia 2018 r. JPK dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców, którzy są podatnikiem VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat faktur, ksiąg rachunkowych i podatkowych, wyciągów bankowych, obrotów magazynowych.

Zmiana struktury JPK_VAT od stycznia 2018 r. – JPK_VAT(3)

Od stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać nowa struktura plików JPK z ewidencją VAT: JPK-VAT(3). Będzie dotyczyła rozliczeń za miesiące od stycznia 2018 r. Za grudzień 2017 r. obowiązuje przesyłanie JPK w poprzedniej strukturze JPK_VAT(2).
Dostępne do pobrania są instalacje programów w wersjach umożliwiających przygotowanie i wysyłanie plików zgodnie z nową strukturą JPK_VAT(3):

 • Aktyn KPR 5.2
 • Aktyn FK – moduł dodatkowy do JPK_VAT(3) 2018
 • Aktyn Sprzedaż 7.7 oraz JPK 7.7- 2018

Wysyłanie JPK – brak wsparcia dla systemów XP, Vista – lipiec 2017

W związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Finansów zmianą protokołu komunikacyjnego użytkownicy starszych systemów operacyjnych Windows XP oraz Vista utracą możliwość przesyłania dokumentów JPK. Nowy protokół TLS 1.2 nie jest obsługiwany przez starsze systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008. Do wysyłania plików JPK przeznaczone powinny być komputery z Windows w wersjach 7, 8, 10.

Zmiany w JPK w programie Aktyn Sprzedaż – czerwiec 2017

W związku z aktualizacją programu Ministerstwa Finansów Klient JPK wykonano modyfikacje w systemie Aktyn Sprzedaż. Nowa wersja Klient JPK zawiera mechanizm sprawdzania merytorycznego numerów NIP. Teraz, np. NIP-y z kreskami uznawane są za nieprawidłowe i zgłaszane jako błędy lub ostrzeżenia. Podobnie NIP-y zagraniczne uznawane są za nieprawidłowe. W związku z tym w programie JPK systemu Aktyn Sprzedaż wykonano następujące modyfikacje by ograniczyć ilość błędów merytorycznego sprawdzania numerów NIP w Kliencie JPK: program usuwa znaki “-“ z numerów NIP a przy raportowaniu faktur “unijnych” uzupełnia NIP kontrahenta zagranicznego o prefiks określający kraj.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – informacje ogólne

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczna postać ksiąg podatkowych i zbiorów danych, które w ujednolicony sposób będą przekazywane organom podatkowym. Zbiory danych objęte obowiązkiem wysyłania w strukturze JPK to: faktury VAT, dokumenty magazynowe, wyciągi bankowe, księgi rachunkowe, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Ewidencje VAT firmy będą musiały obowiązkowo przesyłać jako pliki JPK co miesiąc. Pozostałe zbiory danych na wezwanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej. Terminy obowiązkowego comiesięcznego przekazywania ewidencji sprzedaży i zakupów VAT w formie JPK za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • duzi przedsiębiorcy od 1 lipca 2016 r.
 • mali i średni przedsiębiorcy (MSP) od 1 stycznia 2017 r.
 • mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Obowiązek przekazywania pozostałych zbiorów danych: faktur, ksiąg rachunkowych i podatkowych, wyciągów bankowych, obrotów magazynowych w postaci JPK na wezwanie (w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej)

 • duzi przedsiębiorcy od 1 lipca 2016 r.
 • pozostali od 1 lipca 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny w programach Aktyn

Program Aktyn FK jest wyposażony w możliwość generowania zbiorów danych w strukturze JPK: KR – księgi rachunkowe, VAT – ewidencje VAT, WB – wyciągi bankowe.
Program Aktyn KPR posiada możliwość przygotowania plików JPK dla VAT – ewidencje VAT, KPR – podatkowa księga przychodów i rozchodów, EWP – ewidencja przychodów – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Program Aktyn Sprzedaż (Quatro, Omega, Polo) od wersji 7.6 został wyposażony w moduł przeznaczony do tworzenia jednolitych plików kontrolnych JPK. Moduł JPK tworzy trzy rodzaje jednolitych plików kontrolnych na podstawie danych gromadzonych w programie Aktyn: JPK_MAG – dokumenty magazynowe, JPK_VAT – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, JPK_FA – faktury VAT.
Do podpisywania i wysyłania plików JPK służy bezpłatna aplikacja Klient JPK dostępna na stronach Ministerstwa Finansów.

Informacje w River:
Maria Piwowońska
maria.piwowonska@river.com.pl
Karol Janeczko
karol.janeczko@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Eksport danych do programów księgowych (Optima, Rewizor, inne)

Informacja o dodatkowych (odpłatnych) modułach: eksport danych sprzedaży i zakupów z programu Aktyn Sprzedaż do programów księgowych.

Informujemy, że oprócz modułu eksportu danych do systemu Aktyn FK w naszej ofercie znajdą Państwo moduły eksportu danych do:

 • programu finansowo-księgowego Księga Handlowa CDN, Comarch ERP Optima
 • programu finansowo-księgowego Rewizor Insert
 • programu księgi przychodów i rozchodów Ramzes.

Oferujemy również możliwość wykonania mechanizmu eksportu danych z programu Aktyn Sprzedaż do innych programów księgowych. Warunkiem wykonania takiego zlecenia jest dostarczenie struktury danych pliku wymiany.

Więcej informacji:
info@aktyn.pl
tel. 12 638 66 55

Program dodatkowy e-Dek - aktualizacja / czerwiec 2017

Aktualizacja w związku ze zmianą protokołu komunikacyjnego Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2017 r. Koniec wsparcia dla Windows XP i Vista.

Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 1 lipca 2017 na bramce produkcyjnej e-Deklaracje zostanie wdrożona wyższa wersja protokołu komunikacyjnego TLS 1.2. Na stronach MF jest dostępny stosowny komunikat: Wprowadzenie protokołu TLS 1.2 Aby dostosować program eDek – Elektroniczne Deklaracje do tych wymagań w najbliższych dniach udostępniona zostanie aktualizacja z obsługą tego protokołu. Wiąże się to jednak ze zmianą wymagań systemowych. Otóż kolejna wersja programu do pracy będzie wymagała systemu co najmniej Windows 7 (SP1) oraz .NET Framework 4.6. Tym samym kończy się wsparcie dla systemów Windows XP oraz Vista (na tych systemach aktualizacji nie da się zainstalować).

Program e-Dek – informacje ogólne.

Program eDek służy do sporządzania deklaracji podatkowych i ułatwia zarządzanie nimi. Został zaprojektowany z myślą o tych z Państwa, którzy mają do czynienia ze sporządzaniem dużej liczby deklaracji:

 • biura i kancelarie podatkowe,
 • Doradcy Podatkowi,
 • osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem księgowości.

Nowoczesna i przejrzysta struktura programu gwarantuje szybkie i wygodne wypełnianie nawet najbardziej złożonych formularzy. Deklaracje są wypełniane w ergonomicznie zaprojektowanych okienkach, wyposażonych w funkcję automatycznego przeliczania, a do poszczególnych pól dostępna jest pomoc kontekstowa. Raz wypełnione formularze można wielokrotnie poprawiać lub na ich podstawie tworzyć kopie lub korekty. Drukowanie jest możliwe zarówno na czystych kartkach papieru, jak i na gotowych formularzach z nadrukiem. Program umożliwia składanie bezpiecznych podpisów cyfrowych i przekazywanie ponad 140 aktualnych typów deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje oraz pobieranie potwierdzeń. Program umożliwia importowanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych. Importowane deklaracje poddawane są weryfikacji i można od razu przekazać je do wysyłki. Deklaracje są przypisywane zarejestrowanym w programie podmiotom lub, jeśli dany podmiot nie w programie istnieje, zostanie automatycznie zarejestrowany. Program eDek firmy WordSoft.

Informacje w River:
Wojciech Działach
wojciech.dzialach@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Harmonogramowanie czasu pracy w Aktyn Płace-Kadry

Harmonogramowanie czasu pracy w Aktyn Płace-Kadry Pro.

Zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy dotyczące możliwości elastycznego czasu pracy i wydłużonych okresów rozliczeniowych oznaczają dla wielu z Państwa dodatkowe trudności w zakresie ewidencji czasu pracy. Program Aktyn Płace-Kadry Pro zawiera moduł harmonogramowania, który wspomaga użytkowników w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Moduł ten jest nieustannie rozwijany na bazie doświadczeń użytkowników.

Funkcjonalność harmonogramowania czasu pracy jest dostępna w programie Aktyn Płace-Kadry wersja Pro.
Użytkownikom wersji Standard zapewniamy możliwość rozbudowy licencji. Upgrade do wersji Pro pozwala skorzystać z rozszerzonej funkcjonalności w zakresie harmonogramowania czasu pracy, prowadzenia dodatkowych ewidencji kadrowych, zestawień danych Ad-hoc, sprawozdań do GUS.

Informacje:
Grzegorz Jasiński
grzegorz.jasinski@river.com.pl
tel. 12 638 66 55

Formularz kontaktowy

5 + 9 =

RIVER Jacek Bator Sp. J.

Dział Oprogramowania

30-148 Kraków, ul. Lindego 2

PN-PT 8:00 - 16:00

T: 12 638 66 55

E: programy@river.com.pl

E: info@aktyn.pl

© 1989-2019 RIVER Jacek Bator Sp. J.    Polityka prywatności